Z A P R A S Z A M Y

 

www.facebook.com/tmzwad

 

PRZEKAŻ  1%  PODATKU 

KRS  0000115606

 

   Jan Paweł II był naszym Honorowym Członkiem

ZIEMIA WADOWICKA, JAK KAŻDY REGION POLSKI, MA SWOJĄ  PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA WINNA BYĆ FUNDAMENTEM PRZYSZŁOŚCI

 

 

 

 

WYSTAWA W GALERII REGIONALNEJ W WADOWICACH OTWARTA CODZIENNIE - listopad - grudzień

/ulica Karmelicka 5  /ZZOZ/ , Przychodnia Rejonowa - przewiązka./