Z A P R A S Z A M Y

 

www.facebook.com/tmzwad

 

PRZEKAŻ  1%  PODATKU 

KRS  0000115606

 

   Jan Paweł II był naszym Honorowym Członkiem

ZIEMIA WADOWICKA, JAK KAŻDY REGION POLSKI, MA SWOJĄ  PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA WINNA BYĆ FUNDAMENTEM PRZYSZŁOŚCI