Z A P R A S Z A M Y

 

www.facebook.com/tmzwad

 

PRZEKAŻ  1%  PODATKU 

KRS  0000115606

 

   Jan Paweł II był naszym Honorowym Członkiem

ZIEMIA WADOWICKA, JAK KAŻDY REGION POLSKI, MA SWOJĄ  PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA WINNA BYĆ FUNDAMENTEM PRZYSZŁOŚCI

 

 

 15 - 16 października - Jubileusz 

150 lecia  Gimnazjum i Liceum w Wadowicach.

 

Z jubileuszu 150 - lecia szkoły zrobił sobie samorząd powiatowy polityczną rewię. Z relacji uczestników wiem, że honorowano kościelnych i partyjnych działaczy pomijając całkowicie m.in. nauczycieli seniorów szkoły czy wybitnych absolwentów obecnych na sali. /cdn w bieżących/

 

W sobotę, 8 października gościliśmy regionalistów z Małopolski.

Szczególy w informacjach bieżących.