W      P R Z E S Z L O Ś C I 

Działalność imprezowa

Mozna uznać,że pierwszymi imprezami TMZW były wystawy plenerowe na murach ul.Ogrodowej (K.E.Wojtyłów) organizowane od 1970 roku przez Zbigniewa Jurczaka . Od 1973 roku pod auspicjami Towarzystwa organizowano Dni Ziemi Wadowickiej (na terenie całego powiatu) a od 1975 Dni Wadowic. Kilkudniowe imprezy miały charakter rozrywkowo-wypoczynkowy i były okazją do prezentowania różnorodnych form nie tylko artystycznej aktywności mieszkańców Ziemi Wadowickiej. W 1977 Towarzystwo było organizatorem imprez z okazji 650-lecia miasta a w 1978 r., z okazji 90-tej rocznicy urodzin E. Zegadlowicza, ogólnopolskiej sesji naukowej, poświęconaej twórczosci pisarza. W 1981 r. wspólnie z NSZZ Solidarność zorganizowano koncert artystyczny "Kultura bez cenzury" oraz przywrócono miastu Pomnik Żołnierza12 pp. W listopadzie 1982 r.wystawą "Wadowiczanie na frontach II wojny światowej" TMZW rozpoczyna organizacje Muzeum Historycznego Miasta Wadowic,które inauguruje działalność ekspozycją "120 lat Gimnazjum i Liceum(czerwiec-pażdziernik 1986). Przypadajaca w 1987 roku 50-rocznica śmierci Jędrzeja Wowry z Gorzenia Górnego, była okazją do ekspozycji pt. „Tradycje rzezbiarskie Nadskawia". W okresie gorzeńskim, Towarzystwo zorganizowało kilkanaście imprez środowiskowych m.in. Jubileusz Mistrza czy Prowincjonalną Majówkę Artystów. Obok tego liczne wystawy i wernisaże, konkursy, spotkania i biesiady . Można nieskromnie stwierdzić, iż większość imprez artystycznych w l.1973-92 była udziałem Towarzystwa.

 Działalność artystyczna

Małe formy teatralne;

W 1976 roku, w grupie „Beskidnicy”Z.Jurczak i A. Świdziński organizują kabaret „U Emila"(A.Świdziński, B.Rozmanit-Świdzinska, M.Nicieja,Z.Jurczak,J.Peszel)z programem "Spokojnie żyj". W 1978 korzystając z mecenatu Sp.Inwalidów Pionier- kabaret zmienia nazwę na PION(M.Nicieja,Z.Jurczak,W.Jochimczyk,J.Peszel).W 1979 r.dołączają J.R.Jaglarz i J.Fidziński realizując jeden program(Albosmy to jacy, tacy).Tradycje kabaretowe grupy, po wyjeżdzie na emigracje M.Nicieji i J.Peszla, kontynuował Z.Jurczak i W.Jochimczyk (program Sygnały dnia i Remanenty).Programy kabaretowe i monodramy realizowane w KPT Beskidnicy były nagradzane na wielu przeglądach i festiwalach(Zakopane 77,Wadowice 78, Poznań 78, Skoczów 80,Tarnów 80)

Grupa literacka Nadskawie;

Grupa literacka „Nadskawie” powstała w 1982r.Organizatorem i animatorem grupy był Jerzy Roman Jaglarz a w jej skład, w różnych okresach działalności, wchodzili: Janina Barbara Górkiewiczowa, Anna i Jacek Kajtochowie, Tadeusz Stolarz, Stanislaw Franczak, Boleslaw Taborski, Jerzy Fiutowski. Pod auspicjami grupy, ukazywała się w l.1982-88 bibliofilska seria "Biblioteki Nadskawia" (red. J. Kajtoch).Wydawcą było TMZW i BTSK z Bielska Białej.Wysoki poziom edycji jak na ówczesne czasy, to efekt współpracy z plastykami skupionymi w Wadowickim Klubie Pracy Twórczej „Beskidnicy” (Krystyna Sowinska - Mydlarz, Marek Brzezniak, Jan Fidzinski, Zbigniew Jurczak, Tadeusz Kurnik, Józef Ogieglo).Galeria Sztuki Współczesnej.

Galeria Sztuki Współczesnej

Z inicjatywy F.Suknarowskiego doszlo do porozumienia miedzy Biurem Wystaw Artystycznych w Bielsku Bialej a TMZW i od 1988 rozpoczęła działalności w wyremontowanych piwnicach Galeria Sztuki Współczesnej BWA. W l.1988-1994 Galeria zorganizowała kilkadziesiąt wystaw plastycznych polskich artystów ( S.Mazuś, J.Opałko, J.Baran, K.Ziomkowska-Chmura, W.Pawlik, Z.Bielewicz, P.Bies, E.Delekta, K.Pustelnik, F. Suknarowski i inni), kilka znaczących ekspozycji historycznych (120 lat Gimnazjum i Liceum, Portret E.Zegadłowicza, Medale II wojny i inne) i kilkanaście wernisaży. Była podstawową forma kontaktu szkół i młodzieży z plastyką. Galerie prowadził Z.Jurczak.