Historia klubu

 

Klub Pracy Twórczej "Beskidnicy".

Najstarsza forma działalności artystycznej TMZW. Członkowie klubu, głównie plastycy, byli pierwszymi członkami i organizatorami Towarzystwa.

Jesienią 1969 r.,w dworze E.Zegadłowicza, na spotkaniach i posiadach ludzi zafascynowanych twórczością poety(A.Rudel, W.Bieniasz,Z.Jurczak,E.Kamiński) pada zamysł kontynuacji tradycji "Czartaka".Powstaje nieformalny zbór plastyczno-literacki, któremu przewodniczy Z.Jurczak. Grupa nosi początkowo nazwę "Gumigutta"(M.Mąsior, St.Stróż, R.Kurdziel, W.Ochman) a od 1970 "Beskidy". Organizuje wspólne plenery i wystawy na murach ulicy Ogrodowej (obecnie K.M.Wojtyłów) oraz "Galerie w bramie".Te pierwsze wystawy wzbudzały sensację i kontrowersje wśród mieszczan ale stały sie początkiem wielu sukcesów"Beskidników". Dochodzą do grupy K.Sowińska, T.Kurnik ,S.Kołaczyk, J.Ogiegło, St.Jankowski, A.Jankowska, A.Słoboda, M.Koman, K.Hyziński, K.Rauch, S.Konicki, J.Ryś, E.Malcher, S.R.Płaszewscy, Z.Wiśniewski, M.Brzeżniak oraz byli "czartakowcy": Franciszek Suknarowski, Felicja Świtalska, Ludwik Jach "Kotuś". Do grupy dołączają też plastycy z Andrychowa (A.Hyziński, K.Jończy, A.Toma, A.Szymakowa, W.Brańka ), którzy w 1974 r. zakładają własną grupę "My".

W 1976 r. Z.Jurczak z A.Świdzińskim tworzą w grupie kabaret "U Emila".Od tego roku datują się kontakty z grupą plastyczną "Ondraszek" w Bielsku Białej, ktore zaowocowały wspólnymi plenerami i wystawami.Od 1977 r.działalność grupy znajduje oparcie w Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie w klubie "Garsoniera",dzięki niedocenionej H.Kulbackiej, odbywa sie wiekszość wystaw, spotkań i biesiad. Przez rok 1978 grupa posiada własną, użyczona przez miasto, pracownię i sale ekspozycyjna (róg Poprzecznej i Zegadłowicza). Od 1978 r.kabaret nosi nazwę PION i działa pod opieką Sp.Inwalidów Pionier.

W 1979 roku do grupy dochodzą Jerzy R.Jaglarz i Jan Fidziński, twórcy działającego w l.1964-66 kabaretu "O!Światek" a na wiosennym posiadzie w Domu Harcerza w parku, grupa gremialnie opowiada sie za propozycją prof. Suknarowskiego i przyjmuje nazwę Wadowicki Klub Pracy Twórczej "Beskidnicy". Na przełomie 1979/80 kabaret wystepuje cyklicznie w klubie "Piguła" gdzie plastycy prezentują Galerie Jednego Dzieła.W 1980 r. Beskidnicy wydają pierwsze swoje publikacje. Cały czas działając w strukturach TMZW, Klub zaangażował się w remont budynku przy ul.Kościelnej 4, gdzie zorganizował swoja galerię. W l.1987-1988 Beskidnicy są organizatorem Nadwiślańskich Spotkań Kabaretowych w Łączanach.

Niewątpliwie najwiekszym sukcesem Klubu była kontynuacja przedwojennych tradycji artystycznych Wadowic a zwłaszcza upowszechnianie plastyki, co doprowadziło do działalności w l.1988 - 1992 Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy ul.Koscielnej 4. Ponad 35-letnia historia grupy była tematem dwóch prac magisterskich, kilku audycji radiowych i wielu publikacji prasowych.

Oprócz wyżej wymienionych plastyków, do grupy należeli okresowo lub należą: E.Kuciara, J.Mamcarczyk, B.Nowak, J.Wypiór, S.Zachura, M.Choina, K.Pażdziora, P.Książek, J.Gracjasz, G.Zmysłowski, R.Malarz, J.Kasprzycki, K.Pustelnik, M.Filek, G.Giermek, P.Kowalczyk, M.Łasak, M.Macięga, J.Zembaty.

Klub zorganizował kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz spotkań autorskich, literackich biesiad ,spektakli i towarzyskich posiadów.

Wadowickie Centrum Kultury organizuje co pare lat wystawy środowiskowe, gdzie możemy spotkać prace dawnych i obecnych Beskidników.


Kilka dat z trzydziestolecia KPT Beskidnicy.

 

OD 2010 ROKU  nowi i starzy członkowie Beskidników pod wodzą Marka Łasaka, przenieśli  aktywność artystyczną do Galerii BAŁYSÓWKA w Tomicach, prowadzonej przez Mirę Sabatowicz. Tam stworzyli nową formację artystyczną o szerokim wachlarzu zainteresowań  twórczych i różnym poziomie artystycznym. Działajaca prężnie BAŁYSÓWKA dała możliwości organizacyjne dla działalności, których Towarzystwo nasze nie było w stanie zapewnić. Ta nowa formacja grupuje kilkudziesięciu twórców, uprawiajacych różne techniki plastyczne i jest aktywną formą honorowania pamięci wybitnego rzeźbiarza  rodem z Tomic, Wincentego Bałysa. Organizowane przez Towarzystwo  plenery 

 

POWIATOWE PLENERY MALARSKO-FOTOGRAFICZNE  imienia Franciszka Suknarowskiego

2007 - Mucharz, 2009 - Stryszów,2010 - Kalwaria Zebrzydowska, 2011 - Lanckorona, 2012 - Brzeźnica, 2013 - Spytkowice, 2014 - Andrychów, 2015 - Wieprz.

 

W 2013 roku Zbyszek Jurczak zorganizował w przewiązce Szpitala Powiatowego Galerię Regionalną. W Galerii, w okresie 2013-2015 odbyło się 11 wystaw zbiorowych i autorskich, które cieszyły się znacznym zainteresowaniem. Jest to doskonałe miejsce dla ekspozycji sztuki regionalnej, dla twórców i środowisk artystycznych, które pozwala chorym na chwilowe oderwanie sie od szpitalnej rzeczywistości i jednocześnie cywilizuje placówkę. Galeria stnowi doskonałe miejsce dla oferty artystycznej  np. BAŁYSÓWKI i dział promocji Szpitala winien o to zadbać.

     


Wydawnictwa Klubu:

Almanach Beskidnicy (1981, 1982, 1988), Teka grafik (1987), Teka grafik F.Suknarowskiego (1987,1988),foldery indywidualne i grupowe (1980 - 1992)

Ważniejsze prezentacje sceny małych form teatralnych:

Kabaret U EMILA (A.Świdziński, Z.Jurczak, B.Rozmanit, M.Nicieja,J.Kułaga,J.Waszkowski) - Konfrontacje kabaretowe Zakopane 1977,

Kabaret PION (Z.Jurczak,M.Nicieja,J.Peszel,W.Jochimczyk) - Jarmark Świętojański - Poznań 1979,

Kabaret UFO (J.R.Jaglarz,J.Fidziński,M.Nicieja, J.Peszel,Z.Jurczak,W.Jochimczyk) - KRAM w Myślcu 1979,

Scena Małych Form (Z.Jurczak, M.Żur) - O Laur Pogórza - Tarnów 1980,

Kabaret Beskidnicy (Z.Jurczak, W.Jochimczyk )- Kabareton, Skoczów 1981,

Kabaret Beskidnicy (J.R.Jaglarz,Z.Jurczak,W.Jochimczyk,M.Żur,U.Dyrcz, M.Jasińska ) - Kultura bez cenzury, Wadowice 1981,


Kabaret U EMILA przygotował 2 programy wystepując 18 razy (1976-1977),

Kabaret PION zrealizował 4 programy i 40 występów,

Kabaret UFO zrealizował 2 programy, łącznie 15 spektakli,

Scena Małych Form opracowała 2 przedstawienia,

Kabaret Beskidnicy - 3 programy i 20 przedstawień


Prezesi Klubu: