BIURO: 

" Czytelnia Mieszczańska"

ul. Krakowska 8  WADOWICE

tel. 519 459 679,   609 240 846


email:   tmzw@wp.pl

 

Korespondencja:

34-100 Wadowice, ul. Zatorska 7

 

 

 

    


      

  


  numer KRS  0000115606  

NIP  551-22-62-013            REGON 072137527

 Bank PEKAO SA   nr  92 1240 4197 1111 0000 4692 1439