ADRES:

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej

ul. Krakowska 8   34-100 WADOWICE

 

BIURO: 

 Czytelnia Mieszczańska, ul. Krakowska 8

tel. 519 459 679,   609 240 846

email:   tmzw@wp.pl

 

KRS  0000115606  

NIP  551-22-62-013                                                 REGON 072137527

           Bank PEKAO SA   nr  92 1240 4197 1111 0000 4692 1439