Z A R Z Ą D

prezes  -  Zbigniew JURCZAK,

skarbnik -  Krystyna RZESZOWSKAsekretarz -  Grzegorz PACUT,

członkowie :  Alfred KARELUS, Maria ZAJĄC, Grzegorz GIERMEK, Eugeniusz KAMIŃSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA:

przewodniczący - Maria KOTOWIECKA,

członkowie: Jerzy PŁATEK i Zbigniew MAJTCZAK  

Mąż Zaufania - dr Stanisław BABIŃSKI