Od 1971 roku biuro Towarzystwa mieściło się w mieszkaniu Zbigniewa Jurczaka przy ulicy Zatorskiej 7. W 1977 roku nowa siedzibą był Wadowicki Dom Kultury z którym Towarzystwo było często utożsamiane.  

W 1980 r. TMZW uzyskuje od miasta lokal przy ul.Kościelnej 4 w którym spotyka się także ówczesna opozycja (odwiedza nas w 1981r.m.in.L.Wałęsa). Byliśmy w stanie wojennym zapleczem lokalnej opozycji a później Komitetu Obywatelskiego. W l.1983-88 Towarzystwo prowadzi sumptem społecznym remont tego najstarszego, klasycystycznego budynku w mieście. W 1984 wpisuje go do rejestru zabytków. Towarzystwo organizując obiekt naukowo-oświatowy (muzeum, galeria, archiwum) realizuje tym samym testamentową ideę darczyńcy budynku, dr Moskały. Przyległy ogród przeznaczono na kameralną estradę i skansen epitafiów. Niestety – w 1989 r.Komitet Obywatelski a w konsekwencji władzę samorządową przejęła „grupa z Łabęd" eliminując opozycję stanu wojennego a także Towarzystwo, które zostaje usunięte z budynku w 1994 r.                                                

W latach 1994-1998 siedzibą TMZW było Muzeum E.Zegadłowicza, w latach 1998 – 2005 ponownie lokal przy ul.Zatorskiej 7. W latach 2006 - 2010 biuro mieściło się przy ulicy Piaskowej 2 u kol. Emila Rzyckiego a w l.2011-2015 z powrotem  przy  Zatorskiej 7  u Z.Jurczaka. Spotkania odbywały się co miesiąc w pubie "U Bogdana" na ulicy Cichej w tzw. muzyczne wtorki które organizowaliśmy.

 

    OD KWIETNIA 2015 ROKU, BURMISTRZ  przydzielił nam LOKAL W DAWNEJ CZYTELNI MIESZCZAŃSKIEJ przy ulicy Krakowskiej 8.