Działalność artystyczna

 Male formy teatralne; 
W 1976 roku, w grupie „Beskidnicy”Z.Jurczak i A. Świdziński organizują kabaret „U Emila"(A.Świdziński, B.Rozmanit-Świdzinska, M.Nicieja,Z.Jurczak,J.Peszel)z programem "Spokojnie żyj". W 1978 korzystając z mecenatu Sp.Inwalidów Pionier- kabaret zmienia nazwę na PION(M.Nicieja,Z.Jurczak,W.Jochimczyk,J.Peszel).W 1979 r.dołączają J.R.Jaglarz i J.Fidziński realizując jeden program(Albosmy to jacy, tacy).Tradycje kabaretowe grupy, po wyjeżdzie na emigracje M.Nicieji i J.Peszla, kontynuował Z.Jurczak i W.Jochimczyk (program Sygnały dnia i Remanenty).Programy kabaretowe i monodramy realizowane w KPT Beskidnicy były nagradzane na wielu przeglądach i festiwalach(Zakopane 77,Wadowice 78, Poznań 78, Skoczów 80,Tarnów 80)

 

Grupa literacka Nadskawie;

Grupa literacka „Nadskawie” powstała w 1982r.Organizatorem i animatorem grupy był Jerzy Roman Jaglarz a w jej skład, w różnych okresach działalności, wchodzili: Janina Barbara Górkiewiczowa, Anna i Jacek Kajtochowie, Tadeusz Stolarz, Stanislaw Franczak, Boleslaw Taborski, Jerzy Fiutowski. Pod auspicjami grupy, ukazywała się w l.1982-88 bibliofilska seria "Biblioteki Nadskawia" (red. J. Kajtoch).Wydawcą było TMZW i BTSK z Bielska Białej.Wysoki poziom edycji jak na ówczesne czasy, to efekt współpracy z plastykami skupionymi w Wadowickim Klubie Pracy Twórczej „Beskidnicy” (Krystyna Sowinska - Mydlarz, Marek Brzezniak, Jan Fidzinski, Zbigniew Jurczak, Tadeusz Kurnik, Józef Ogieglo).

 
Galeria Sztuki Współczesnej

Z inicjatywy F.Suknarowskiego doszlo do porozumienia miedzy Biurem Wystaw Artystycznych w Bielsku Bialej a TMZW i od 1988 rozpoczęła działalności w wyremontowanych piwnicach Galeria Sztuki Współczesnej BWA. W l.1988-1994 Galeria zorganizowała kilkadziesiąt wystaw plastycznych polskich artystów ( S.Mazuś, J.Opałko, J.Baran, K.Ziomkowska-Chmura, W.Pawlik, Z.Bielewicz, P.Bies, E.Delekta, K.Pustelnik, F. Suknarowski i inni), kilka znaczących ekspozycji historycznych (120 lat Gimnazjum i Liceum, Portret E.Zegadłowicza, Medale II wojny i inne) i kilkanaście wernisaży. Była podstawową forma kontaktu szkół i młodzieży z plastyką. Galerie prowadził Z.Jurczak.