Wykaz  członków Towarzystwa.
 Przez 50 lat działalności do Towarzystwa należało łącznie kilkaset osób. Część z nich tylko sezonowo, okazjonalnie - jednak większość na długie lata wspólnoty regionalnych zainteresowań. Są wśród nich osoby do dzisiaj wspierające Towarzystwo, ale też tacy, którzy po 1994 roku podpierali tępienie nas przez samorząd.
Aktywnie pracowały kluby, koła, sekcje. Klub Pracy Twórczej "Beskidnicy" (lata 1971-1995), Sekcja Historyczno-Archiwalna (1973-1988), Grupa Literacka "Nadskawie" (1983-1988), Komisja Założycielska Muzeum (1983-1994), Wadowicka Oficyna Wydawnicza (1983-1989), redakcje almanachu Nadskawie i czasopism Nad Skawą, Rozmaitości Wadowickie i Nowe Fakty Tygodnia.
W l.1981-1989 Koła Młodzieżowe zakładane w szkołach ponadpodstawowych były alternatywą  dla organizacji młodzieżowych (łącznie ok.300 członków w 10 kołach), Sekcja Jeździecka w l.1985-1988, Koło w Lyonie (1984/85), Koło Rodzinne W. Bałysa /1986-1988/, Koło Miłośników Motoryzacji w l.2001-2004, Ruch Wspierania Budowy Zbiornika w Świnnej Porębie /l. 2002-2005/, Koło w Brzeźnicy i inne.
Długo działały Koła zamiejscowe w Krakowie w l. 1979 - 1989 i w Gdyni w l. 1991-2015.  W okresie stanu wojennego Towarzystwo było alternatywą apolitycznej aktywności kulturalnej i w tamtym czasie liczba członków była najwyższa. Wykaz zrobiony według zachowanego rejestru z 1983 roku z uzupełnieniami. Kolorem zaznaczono osoby pełniące w różnych okresach funkcje statutowe.  
 
 


 


  
 W l. 1972-1979 coroczne powiatowe Dni Ziemi Wadowickiej a po 1975 roku Dni Wadowic, wspierały finansowo i organizacyjnie zakłady pracy, członkowie zbiorowi.  
W 1985 roku powstała Rady Dyrektorów,  na której zlecenie Towarzystwo wydawało Biuletyn a potem gazetę Rozmaitości Wadowickie, przekształconą po 1990 roku
w czasopismo  Nad Skawą.
 
Zakłady pracy (członkowie zbiorowi) wspierające zadania kulturalne realizowane przez Towarzystwo w latach 1973 - 1989:
 
Zakłady Cukiernicze SKAWA, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego,
Spółdzielnia Inwalidów PIONIER, Krajowa Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kleczy, Powiatowy Dom Kultury, Zakład Elementów Obrabiarkowych PONAR, Zakład Maszyn Budowlanych(?) bumar ŁABĘDY, Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM,   Spółdzielnia  Ogrodnicza, Żywieckie Zakłady Papiernicze, Woj. Przeds. Wodociągowo-Kanalizacyjne, Woj. Związek Spółdz. Rolniczej "Samopomoc Chłopska", Zakład Elementów Budowlanych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne,   Rolnicza Spółdzielnia Pracy w Rokowie, Spółdzielnia Wielobranżowa,  Woj. Usługowa Spółdzielnia Pracy, Krakowskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL,   Gminna Spółdzielnia "SCh", Przeds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,   Wadowickie Zakłady Meblarskie, Instytut Odlewnictwa, Cech Rzemiosł Różnych,                      Woj. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług,  Zakład Energetyczny,             Spółdzielnia PRZEWÓZ.