Działalność imprezowa

 

Mozna uznać,że pierwszymi imprezami TMZW były wystawy plenerowe na murach ul.Ogrodowej (K.E.Wojtyłów) organizowane od 1970 roku przez Zbigniewa Jurczaka . Od 1973 roku pod auspicjami Towarzystwa organizowano Dni Ziemi Wadowickiej (na terenie całego powiatu) a od 1975 Dni Wadowic. Kilkudniowe imprezy miały charakter rozrywkowo-wypoczynkowy i były okazją do prezentowania różnorodnych form nie tylko artystycznej aktywności mieszkańców Ziemi Wadowickiej. W 1977 Towarzystwo było organizatorem imprez z okazji 650-lecia miasta a w 1978 r., z okazji 90-tej rocznicy urodzin E. Zegadlowicza, ogólnopolskiej sesji naukowej, poświęconaej twórczosci pisarza. W 1981 r. wspólnie z NSZZ Solidarność zorganizowano koncert artystyczny "Kultura bez cenzury" oraz przywrócono miastu Pomnik Żołnierza12 pp. W listopadzie 1982 r.wystawą "Wadowiczanie na frontach II wojny światowej" TMZW rozpoczyna organizacje Muzeum Historycznego Miasta Wadowic,które inauguruje działalność ekspozycją "120 lat Gimnazjum i Liceum(czerwiec-pażdziernik 1986). Przypadajaca w 1987 roku 50-rocznica śmierci Jędrzeja Wowry z Gorzenia Górnego, była okazją do ekspozycji pt. „Tradycje rzezbiarskie Nadskawia". W okresie gorzeńskim, Towarzystwo zorganizowało kilkanaście imprez środowiskowych m.in. Jubileusz Mistrza czy Prowincjonalną Majówkę Artystów. Obok tego liczne wystawy i wernisaże, konkursy, spotkania i biesiady . Można nieskromnie stwierdzić, iż większość imprez artystycznych w Wadowicach w l.1973-92 była udziałem Towarzystwa.