PLASTYCY

 Marek Bednarczyk Urodził się w 1968 roku, z wykształcenia inżynier. Twórczością artystyczną zajmuje się wiele lat. Uprawia malarstwo olejne, rysunek, zajmuje się tworzeniem ogrodów i sztuką bonsai. Jest członkiem założycielem Klubu Bonsai Polska. 

Marek Brzeżniak urodził się w 1953 r. w Hecznarowicach k.Kęt. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ. Od 1980 r. mieszka i pracuje w Wadowicach. Szybko wszedł w środowisko plastyczne Wadowic za przyczyną J.R.Jaglarza, J.Ogiegły i Z.Jurczaka. Został członkiem KPT " Beskidnicy". Uprawia grafikę i rysunek. Posługuje się z dużą swobodą kreską, zróżnicowaną  adekwatnie do charakteru lub tematu pracy. Źródłem inspiracji jest dla niego upływ czasu, a z portretów emanuje przywiązanie do duchowej wartości człowieka. Twórczość M.Brzeźniaka to ilustracje do tekstów poetyckich, m.in. "Do najważniejszej  list otwarty" J.R.Jaglarza, "Słoneczko" M.Kozioła, "Madejowy  staw" S.Franczaka, opracowanie strony graficznej wydawnictw, katalogów, folderów. Prace M.Brzeźniaka zamieszczane były w almanachach "Podbeskidzie" i "Nadskawie" oraz w Tece Grafik KPT "Beskidnicy". Uczestniczył również w zbiorowych wystawach Klubu. 

Krystyna Elżbieciak urodziła się w 1957 r. w Wadowicach, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Miłość do sztuki wszczepiła jej F.Świtalska, u której pobierała lekcje malarstwa. Brała udział w kilku wystawach artystów nieprofesjonalnych.Stosuje przede wszystkim technikę olejną, a głównymi tematami jej prac są zabytki architektury okolic Wadowic. 

Maria Filek urodziła się w 1954r. w Wadowicach. W rodzinnym mieście ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie studia włókiennicze na Politechnice Łódzkiej. Zdobywając zawód inżyniera włókiennika. Pierwszy artystyczny sukces odniosła w czasie nauki w szkole średniej wygrywając ogólnopolski konkurs na projekt pomnika partyzanckiej " Bitwy o Szyny ''. Zainteresowania plastyczne rozwija niezależnie od obranej drogi zawodowej. Najlepiej czuje się w misternych rysunkach piórkiem i tuszem. Momentami nawiązujących do grafik Daniela Mroza. Rysuje również pastelami i próbuje się malarstwie olejnym. Prace prezentowała na wystawach indywidualnych w Wadowicach i w Proszowicach. Współpracowała z Krakowskim tygodnikiem "Czas'', który zamieszczał jej rysunki oraz z krakowskim wydawnictwem "Miniatura", ilustrując tomiki poezji, ręcznie malując okładki unikatowe, wydawanych w numerowanych nakładach, zbiorów wierszy. Uczestniczyła w kilku konkursach plastycznych zdobywają pierwsze miejsca. Osiągnięcia w dziedzinie plastyki skłoniły M.Filek do zmiany zawodu. Od 1982 r pracuje w Szkole Podstawowej jako nauczyciel plastyki, uzupełnia niezbędne w tym zakresie wykształcenie, z pasją przekazuje dzieciom zamiłowania do piękna i cieszy się ich nagrodami i wyróżnieniami w licznych konkursach. 

Grzegorz Giermek
 ur. się w 1963 r. w Wadowicach. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.   Dyplom Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Wydz. Wychowanie Plastyczne uzyskał w pracowni drzeworytu pod kierunkiem prof. Jerzego Jędrysiaka. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Woźnikach, a jego uczniowie sięgają po laury międzynarodowe. Uprawia malarstwo olejne, grafikę ilustracyjną, rysunek satyryczny i linoryt.Prace prezentował na wystawach indywidualnych w Krakowie i Oświęcimiu, a oprócz tego na stałe w galerii Anny Marii Praxmeyer (Kraków ul. Grodzka) i w galerii Hotelu Forum w Krakowie. 

Bożena Gracjasz urodziła się w 1962 r., Doskonaliła swój warsztat przez ukończenie Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Łysej Górze. Maluje od dzieciństwa. Członkiem KPT"Beskidnicy" jest od 1985 roku. Uprawia akwarelę i rysunek. Bierze czynny udział w plenerach i wystawach KPT. 

Jerzy Gracjasz
 urodził się w 1960 roku. Z wykształcenia mechanik, rysuje od 20 lat. Uprawia rzeźbę i rysunek. Członkiem KPT"Beskidnicy" jest od 1985 roku. Bierze czynny udział w plenerach i wystawach KPT. 

Anna Jankowska urodziła się w 1928 r. w Toruniu. W 1949 r. przenosi się wraz z rodzicami na południe Polski do Zembrzyc, później do Wadowic, gdzie pracuje aż do emerytury. Zawsze łatwo przychodziło jej rysowanie i malowanie. Pobierała lekcje u Ludwika Jacha-juniora. Ostatecznie do malarstwa przekonał ją mąż - stomatolog, z którym wspólnie organizowali wystawy. Uprawia malarstwo akwarelowe i olejne. Lubi malować bukiety kwiatów: pragnie przekazać różnorodność barw, form, faktur, piękno przyrody, swój zachwyt. W malarstwie poszukuje treści. Należy do Klubu Pracy Twórczej "Beskidnicy". Uczestniczyła wielokrotnie w plenerach i wystawach zbiorowych Klubu. 

Zbigniew Jurczak urodził się w 1947 roku. Nieprzerwanie od końca lat 60-ych jest animatorem życia plastycznego i kulturalnego w Wadowicach. Jest malarzem, muzykiem, poetą i autorem scenariuszy teatralnych i kabaretowych, wykonawcą-aktorem i wydawcą. Jest autorem publikacji o Wadowicach, inicjatorem i założycielem grupy "Gumiguta", Klubu Pracy Twórczej "Beskidnicy", Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowickiej Oficyny Wydawniczej, miesięcznika "Nad Skawą" i od lat inicjatorem szeregu zjawisk społecznych dotyczących nie tylko kultury! Z. Jurczak jest żarliwym orędownikiem tradycji regionalnej, tradycji "Czartaka" i "CzartakaII". Można go nazwać spadkobiercą działalności kulturotwórczej w drugim pokoleniu po Zegadłowiczu i Suknarowskim. Różnorodność zainteresowań, ruchliwy umysł, wola działania czynią zeń "niespokojny wulkan twórczy", który zjednuje mu tyluż zwolenników co przeciwników. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo pracował jako nauczyciel, instruktor d/ s upowszechniania plastyki, redaktor, klezmer obecnie rentier. Chociaż nie posiada formalnego wykształcenia plastycznego, jego malarstwo odznacza się swobodą szeroko prowadzonej plamy w obrębie konwencji postimpresjonistycznej. Tematyka jego obrazów obraca się wokół regionu. Maluje obrazy olejne, akwarele, wykonuje szkice ołówkiem i piórkiem. Miał dwie indywidualne wystawy ( 1983r.i 1997r), uczestniczył we wszystkich zbiorowych wystawach KPT "Beskidnicy", którego prezesem był przez wiele lat. Autor wielu opracowań graficznych i ilustracji wydawnictw. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą (Francja, Kanada, Watykan). 

Maria Koman 
urodziła się 1943 r. w Wadowicach. Posiada średnie wykształcenie medyczne. Pracuje w ZOZ Wadowice jako pielęgniarka środowiskowa. Jest członkiem Klubu Pracy Twórczej "Beskidnicy". Zamiłowania plastyczne wykazuje już we wczesnym wieku młodzieńczym. Rzeźbi od 1974 r. Dobrze opanowała warsztat w pełni wykorzystując możliwości plastyczne surowca. Treścią jej prac jest adaptacja tematów mistycznych, baśniowych, obyczajowych i sakralnych. Realizuje też płaskorzeźby o motywach roślinnych, będące dekoracyjnym elementem innych kompozycyjnych. Wystawiała prace na wystawach zbiorowych KPT  "Beskidnicy". Ma także na swym koncie sukcesy indywidualne- I nagroda w Konkursie Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Ziemi Wadowickiej w 1975 roku, IV nagroda na ogólnopolskim konkursie rzeźby "Bohaterowie H. Sienkiewicza" w 1977 r. W swoim dorobku artystycznym ma około sto rzeźb, z których część znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą (RFN). 

Piotr Kowalczyk urodził się w 1965 r. w Wadowicach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Wadowicach. Po raz pierwszy zetknął się z rysunkiem i malarstwem pracując w pracowni plastycznej podczas odbywania służby wojskowej we Wrocławiu. Tam spotkał absolwentów ASP w Krakowie, WSP we Wrocławiu i innych uczelni artystycznych. Pod ich kierunkiem uczył się rysunku i zdobywał niezbędne w tej pracy umiejętności i doświadczenie. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, rysunek piórem, a w ostatnim okresie pastele. Wystawiał swoje prace w Klubie Studenckim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1990 roku. 

Tadeusz Kurnik pseudonim artystyczny "KRAK", urodzony w 1952 r. w Krakowie. Od 1971 mieszka w Kleczy Dolnej prowadząc własne gospodarstwo rolne. Zawodowo pracował jako wiertacz poszukiwań naftowych, odlewnik, ślusarz, malarz, stolarz. Z zamiłowania i umiejętności jest rzeźbiarzem i grafikiem. Pierwsze artystyczne kroki stawiał wystawą rzeźby w okresie służby wojskowej. W 1972 r. zostaje członkiem KPT"Beskidy". Na swoim koncie ma udział we wszystkich wystawach zbiorowych grupy oraz kilku indywidualnych. Jest przede wszystkim rzeźbiarzem, ale z upodobaniem maluje i kreśli. Jest zwolennikiem ekspresji w twórczości. 

Marek Łasak urodził się w 1968 r. w Wadowicach. Maluje od dzieciństwa biorąc czynny udział w konkursach szkolnych. Mimo że naukę rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a ostatecznie ukończył Techniku Drzewne w Kalwarii Zebrzydowskiej, malarstwa nie zarzucił. Maluje głównie pejzaże techniką olejną, choć nie obce mu są: akwarela i gwasz. Publicznie dał się poznać wystawą indywidualną w Wadowicach (BWA) w 1993 roku. 

Maria Macięga / mariamaciega.netgaleria.eu/ ur.w Wadowicach ; artysta malarz; ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych  w Bielsku- B , a następnie absolwentka Instytutu Sztuki UP Krakowie /edukator artystyczny ,odznaczona medalem KEN /. Malarstwo studiowała w pracowni G. Brylewskiej, S .Sobolewskiego, prof. Romualda Oramusa .  Pasjonatka  sztuki ,  malarstwa i teatru . Zajmuje się również fotografią, grafiką warsztatową i innymi wieloma zagadnieniami związanymi z obszarem sztuk wizualnych  i rozwojem kultury .
Ceni swoją  autonomię w malarstwie..; interesuje ją  malarstwo jako sposób specyficznego formułowania własnego stosunku do świata i ludzi przy właściwym operowaniu formą i warsztatem. Często w swojej twórczości podejmuje tematykę głębszą 'z dużą dozą tolerancji .  Najczęściej pracuje na dużych formatach / szpachlą , kartami z tworzyw elastycznych , mat.  tekstylnymi , rzadziej pędzlem/..i trochę fotografii. Uprawia głównie ekspresję kolorystyczną :  techniki malarskie ; akryl , pastel, malarstwo olejne . Artystka kreatywna oraz bardzo aktywna twórczo. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych  , licznie zbiorowych ;uczestnictwo w wystawach Wadowickiego Środowiska Artystycznego ; uczestnictwo w aukcjach charytatywnych; malarstwo w periodykach /m. in. Kwartalnik Literacko Artystyczny  / , w galeriach , instytucjach /m.in. . Teatr Ludowy w Krakowie ,Muzeum Ziemi Wadowickiej /, galeriach portalowych : portal polonii holenderskiej , portal polonii nowojorskiej ‘ New York ;  (trendz.pl poleca malarstwo Marii Macięgi).  Istotne najnowsze  wystawy  ( 2013 ‘ 2015 ) :Galeria Sztuki Maya w Toruniu  , Galeria Plaza  w Toruniu, Galeria WSZ – SW  w Warszawie ,wystawa ZPAMiG ,Galeria Sztuki Współczesnej SOLVAY Kraków, Marina Gallery  w Cold Spring Nowy Jork  ,2014, 'Memories' Galerie Chelsea Manhattan w Nowym Jorku ,2014, Open Studio nad Hudson River  Beacon  ‘NY 2015, Wystawa Sztuki Współczesnej Galeria MOK Zabrze ‘2014 ; Wystawa Sztuki Współczesnej CARTONOVNIA Warszawa 2014, Wystawa ‘ Salon Deotymy’ Poezja malowana W-wa 2015, wystawa  ‘30 lat ZPAMiG ‘   PROM KULTURY Saska Kępa Warszawa 2015 , ART. Passion Festival 2015 (  5 – galerii ).
 W dorobku artystycznym posiada projekty gobelinów – między innymi „Herb Wadowic” – (1991), „Budynek Sokoła” wykonane przez Klub Tkactwa Artystycznego, które zostały przekazane jako dar mieszkańców Wadowic  dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jest także członkiem Ogólnopolskiego  Związku Polskich Artystów  Malarzy i Grafików z siedzibą w Warszawie , członkiem Ogólnopolskiego ART Angel.     Malarstwo Marii Macięga / mm'marma/ ; w zbiorach prywatnych, w ekspozycjach , periodykach w kraju i poza    m. in. Francja, Austria, Australia ,Holandia , Odessa , USA , Beacon , New York .


Józef Ogiegło
 urodził się w 1952 r. Od urodzenia związany z ziemią wadowicką. Dzieciństwo spędził w Frydrychowicach, sporą część życia zawodowego w Wadowicach, prowadzi własny zakład poligraficzny w Tomicach. Od początku swojej artystycznej działalności związany ze środowiskiem twórczym Wadowic - członek Klubu Pracy Twórczej "Beskidnicy". J.Ogiegło czuje się przede wszystkim rzeźbiarzem, rzeźbi w drewnie, kamieniu, metalu. Jest także ciekawym rysownikiem o niebanalnej technice i oryginalnych rozwiązaniach formalnych. Spośród realizacji rzeźbiarskich wymienić należy: -Pomnik ku czci poległych żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomicach k/Wadowic, -Tablicę pamiątkową w Przedszkolu nr 2 w Wadowicach z okazji nadania imienia Kornela Makuszyńskiego, -medal upamiętniający rocznicę założenia wsi Woźniki, -Tablicę pamiątkową w Szkole Podstawowej w Frydrychowicach z okazji imienia Jana Brzechwy -"Drewnianą Maskę" i "Drewnianą Maseczkę" Grand Prix Wadowickich Spotkań Teatralnych - rzeźby wykonywane corocznie od 15 lat. J.Ogiegło ma na swoim koncie szereg graficznych opracowań książek ("Węgierska Górka we wrześniu 1939 r." - J.A. Rodkowskiego. "Pierścień z kaboszonem" - J.R. Jaglarza, "Legendy Nadskawia" cz.2 i inne), broszur, wydawnictw firmowych, folderów, wydawnictw okolicznościowych. Jest opiekunem graficznym "Beskidników" i TMZW. Jest twórcą kukiełek, pacynek i scenografii do przedstawień teatralnych dla dzieci, realizowanych przez teatrzyk kukiełkowy z Woźnik. Prace swe prezentował na wszystkich zbiorowych wystawach "Beskidów", a w 1980 r., 1988 r. I 1999 r. na wystawach indywidualnych. 

Jan Popowicz 
urodził się w 1948 r. w Wadowicach. Po ukończeniu Liceum studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach  osiemdziesiątych - pedagogikę specjalną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Krakowie. Od roku 1972 pracuje jako nauczyciel języka polskiego najpierw w szkole podstawowej, obecnie CKU w Radoczy. Sztuką interesował się zawsze, ale dopiero przed kilkunastu laty zdecydował się malować. Na swojej pierwszej wystawie (maj 1991 r.) zaprezentował realistycznie potraktowane kwiaty i pejzaże. Ciągle poznaje tajemnice warsztatowe, próbuje swych sił w różnorodnych technikach. Szczególnie fascynuje go akwarela. 

Karol Pustelnik 
- Artysta malarz - urodzony w 1918 r. we Frydrychowicach k/Wadowic. Zmarł w 2010 r. Rysował i malował od dzieciństwa. Bacznie obserwując poczynania ojca, który strugał z drewna ptaszki i zwierzęta. Wycinał ornamenty na ramach obrazów. Malował farbami kompozycje z wyobraźni. W 1936 r. dostaje się do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego przemianowanej w 1938 roku na Instytut Sztuk Plastycznych. H. Uziębły. Uzyskując dyplom w 1952 roku. Jako młody człowiek przyjaźnił się z Wincentym Bałysem, któremu w 1998 roku poświęcił niewielką monografię. Od 1953 r. bierze udział w wystawach okręgowych krakowskiego ZPAP a od 1956 r. uczestniczył w Salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1958 r. zostaje członkiem Stowarzyszenia Artystycznego "Grupa Krakowska". Biorąc udział we wszystkich jej grupowych prezentacjach. Pracę artysty znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, w zbiorach Muzeów Okręgowych w Lublinie, Bydgoszczy, Tarnowie, Chełmnie, Bielsku-Białej, w zbiorach Muzeum E.Zegadłowicza w Gorzeniu oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (w Szwecji, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Czechach). 

Kazimierz Rauch 
urodził się w 1949 r. w Wadowicach. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Pracuje w budownictwie - w betoniarni. Od dziecka lubił rysować i malować. Prywatne lekcje malarstwa pobierał najpierw u Felicji Świtalskiej, potem u Ludwika Jacha - juniora, który stał się jego mistrzem i przewodnikiem duchowym. Maluje na desce, płycie pilśniowej, płótnie. Posługuje się pędzlem, szpachlą, szmatą, scyzorykiem, szczotką, grzebieniem. Preparuje kolorowe grunty, często nadając kitem odpowiednią fakturę. Jego obrazy są mroczne, ciemne, ale nie pozbawione koloru nawet w partiach głębokiego cienia, rozświetlanego delikatnymi plamami światła. Ulubione tematy to pejzaże, ruiny starych rozsypujących się domów, fragmenty strychów, piwnic, pomieszczeń gospodarczych ze zgromadzonymi zużytymi sprzętami. Ulubiona technika to laserunki. W swoich obrazach stara się przekazać atmosferę, klimat poprzez przejście od światła do cienia. K.Rauch jest członkiem KPT "Beskidnicy". Uczestniczył w wystawach zbiorowych Klubu w latach 1972, 1979, 1980 i 1989. Miał też wystawy indywidualne w 1982r. w Wadowickim Domu Kultury, w Krakowskim Klubie Dziennikarzy "Pod  gruszą". W wojewódzkim Przeglądzie Malarstwa Nieprofesjonalnego w Bielsku-Białej w 1985 roku nagrodzony został jedną z pięciu równorzędnych nagród. 

Krystyna Sowińska 
urodziła się w 1952 r. w Londynie, zmarła w 2010 w Wadowicach. Od 7 roku życia mieszkała w Wadowicach. Była absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie (wydział tkactwa artystycznego i malarstwa). Uprawiała malarstwo olejne, akwarelę i grafikę ilustracyjną. Źródłem informacji jest dla niej przywiązanie do krajobrazu i własna wyobraźnia. Zmienia technikę, konwencję lub dyscyplinę. Raz pasjonuje ją fantazja innym razem realizm. ByŁa wyjątkowo aktywna twórczo. Tworzyła nieustannie, a malarstwo traktowała jak psychoterapię. Od 1972 r.w Klubie Pracy Twórczej "Beskidy". Do tej pory miała kilkanaście wystaw indywidualnych w Wadowicach w Galerii BWA, w Klubie Osiedlowym "Garsoniera", w Wadowickim Domu Kultury, a także w Bielsku-Białej, Jeleśni i na Śląsku. Uczestniczyła we wszystkich zbiorowych wystawach KPT i kilkudziesięciu plenerach, a także w Paryżu i we Włoszech.

Katarzyna Ziomkowska-Chmura
 urodziła się w 1966 r. w Wadowicach. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie odbyła studia artystyczne w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa pod opieką prof. Zbigniewa Grzybowskiego, zdobywając specjalizację z tkaniny pod kierunkiem prof. Ryszarda Kwietnia i dyplom z wyróżnieniem. Uczelnia promowała jej twórczość, jako wyróżniającej się studentki w kraju i za granicą. Jej pierwszą indywidualną wystawą po uzyskaniu dyplomu, była ekspozycja tkanin i malarstwa w wadowickiej Galerii BWA w 1991 roku, co niejako symbolicznie podkreśla jej związki z rodzinnym miastem. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Francja, Watykan, Meksyk, Szwecja, USA, Austria, Szwajcaria i Kanada). Artystka stale współpracuje z galeriami: "Piano Nobile"- Kraków, "Galeria Wzgórze"- Bielsko-Biała.