Działalność wydawnicza

W 1980 r. Towarzystwo wydalo cztery unikatowe obecnie skladanki( poezja i grafika) pod tytulem „Beskidnicy. Wydawnictwo Jednego Utworu”. Byly to skromne poczatki - naklad całości to tylko 800 egzemplarzy.W serii wydawniczej Beskidnicy ukazało się 6 publikacji. Redaktorem wydań był A.Jurczak. Od 1981 r.zaczęto wydawać Almanach Kulturalny Nadskawie od którego nazwę wzięła powstała rok póżniej grupa literacka.Pierwsze dwa zeszyty drukowano w Tarnowie a następne w Krakowie.Ukazało sie w sumie 8 almanachów, ostatni w 1989 roku.

 

W l.1987-88 TMZW wydawało kwartalnik „Rozmaitosci Wadowickie. Biuletyn Informacyjny Rady Dyrektorów”. (8 numerów).W 1989 r.ukazał sie pierwszy numer miesięcznika "Nad Skawą (red.A.Buś,E.Zegadłowicz,M.Krecioch,Z.Jurczak,K.Żak, E.Wyroba), którego wydanie kontunuowała od 1993 r. Fundacja Czartak, a następnie gazeta stała się własnością E.Wyroby. TMZW oprócz czasopism, almanachów, wydawnictw okazjonalnych, było edytorem kilkudziesięciu książek o tematyce regionalnej . Pierwszymi, w 1983 roku, były Z.Bieniasza i Z.Jurczaka "Wadowice Karola Wojtyły" (seria Beskidnicy); J.R.Jaglarza, A.Grodnickiego, J.Fidzinskiego "Opowieść o Wadowicach" i R.Tatki "70 lat harcerstwa w Wadowicach. W 1984r. wydano "Antologię Literacką Nadskawia." W 1986 ukazała sie "Kochana,stara buda" Z.Bieniasza a w rok póżniej "Wadowickie ślady historii" pod red.Z.Jurczaka. W 1989 r.wydano T.Bojęsia "Wieś i parafia Wożniki „ a w 1991 r.monografie wadowickiego gimnazjum "Pierwsza wśród równych" G.Studnickiego.W 1992 r. wydano "Wadowickie karty z przeszłości "G.Studnickiego. Wadowicka Oficyna Wydawnicza TMZW w latach swojej dzialalnosci tj. miedzy rokiem 1980 a 1992 opublikowala 27 pozycji ksiazkowych oraz 10 druków samoistnych. Ponadto wydawano czasopisma: almanach "Nadskawie", „Rozmaitosci Wadowickie”i "Nad Skawą".

Dział Zbiorów Specjalnych . Na podstawie porozumienia z Miejska Biblioteką (dyr.J.Sobota) na parterze budynku TMZW otwarto w 1985 r. Dział Zbiorów Specjalnych.Utworzono go z archiwalnych publikacji zwartych ze zbiorów biblioteki oraz druków, dokumentacji i archiwaliów TMZW.Dział został skatalogowany i częściowo opracowany.W jednym miejscu zgromadzono najobszerniejsza dokumentacje historyczna Wadowic i regionu, która była udostępniana w czytelni głównie młodzieży,naukowcom i dziennikarzom.Jak większość placówek została zlikwidowana z chwilą wyeksmitowania TMZW z budynku przy ul.Kościelnej.