Wkład lekarzy związanych z Wadowicami w rozwój lecznictwa XX wieku

 Prof. Jan Prus (Pruss) 26 styczeń 1859 Wadowice – 09 listopad 1926 Lwów

 1. Matura 1877 w Wadowicach
2. Wydział Lekarski UJ 1883
3. 1887-89 studia weterynaryjne w Szkole Weterynarii we Lwowie
4. Od roku 1894 profesor Szkoły Weterynarii we Lwowie
5. Od roku 1896 profesor patologii ogólnej i doświadczalnej Wydziału Lekarskiego UJK we Lwowie
6. Do roku 1918 kierownik Zakładu Farmakologii i Farmakognozji UJK we Lwowie
7. Pierwszy na świecie dokonał udanej resuscytacji
8. Autor kilkudziesięciu rozpraw naukowych
9. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim

 

Dr Franciszek Opydo 1856 Dolna Wieś k. Myślenic – 1923 Wadowice

1. Od roku 1886 w Wadowicach dr wszech nauk lekarskich
2. Do roku 1888 członek Rady Miejskiej
3. Deputowany do Rady Państwa w Wiedniu
4. Burmistrz i Honorowy Obywatel Wadowic
5. Wraz z żoną Zofią z Graffów krzewili zdrowy
styl życia.
6. Ofiarowali miastu ziemię pod budowę
stadionu i kortów tenisowych

 

 Prof. Mieczysław Grabowski

05. lipca 1871 Wadowice-28. maja 1922 Lwów

 1. Uczeń męskiej szkoły powszechnej w Wadowicach
2. Gimnazjum i studia w Krakowie (tytuł dr wszech nauk lekarskich 1895 Wydział Lekarski UJ)
3. 1897 ukończył Szkołę Weterynaryjną we Lwowie
4. Asystent profesora Jana Prusa
5. Pionier badań nad wścieklizną
6. Prorektor (1906-1909) a następnie Rektor (1913-1915) Akademii Medyczno – Weterynaryjnej we Lwowie
7. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim

 

 Prof. Robert Nitsch

05. września 1873 – 29. marca 1943 Warszawa

1. Urodzony w Podchybiu k. Izdebnika
2. 1880-1884 powszechna szkoła męska w Wadowicach
3. 1899 ukończył medycynę na UJ (dr wszech nauk)
4. 1907 habilitacja z bakteriologii ( wścieklizna)
5. Praca w Baku, Paryżu, Berlinie, Bernie, Zurychu, Brukseli i Monachium
6. 1915 profesor – wykłady na UJ do roku 1919
7. 1915-1919 naczelny bakteriolog miejski (dziś epidemiolog) Krakowa
8. 1919 Warszawa do 1943 na UW
9. Współtwórca Akademii Stomatologicznej w Warszawie
10. Podręczniki – 1921 Szczepionki i surowice wraz z nauką o odporności, 1925-1925 Bakteriologia cz. 1 i 2
11. Wykłady z medycyny na uniwersytecie konspiracyjnym w Warszawie


Prof. Maksymilian Rose

19. maja 1883 Przemyśl – 30. listopada 1937 Wilno

 1. 1902 ukończył z odznaczeniem gimnazjum w Wadowicach
2. 1908 studia medyczne na UJ
3. 1910 – 1913 Studia w Niemczech i Szwajcarii
4. 1913 powrócił do Krakowa (Zakład Anatomii UJ)
5. 1925 – 1928 Instytut Badań Mózgowych Cesarza Wilhelma w Berlinie
6. 1928 – 1931 Polski Instytut Badań Mózgu w Warszawie
7. 1931 Kierownictwo Kliniki i Katedry Psychiatrii w Wilnie (USB)
8. 1935 współautor podręcznika Bumkego i Foerstera Berlin 1935
9. Badał mózg Pilsudskiego po jego śmierci
10. Światowy autorytet anatomii i patologii mózgu cytowany w kilkudziesięciu krajach świata

 

Prof. Kornel Michejda

26. października 1887 Bystrzyca - 05. listopada 1960 Kraków

1. 1905 gimnazjum w Cieszynie
2. 1914 Dr wszech nauk lek. na UJ
3. Październik 1918 - 1920 w szpitalu garnizonowym w Wadowicach
4. 1920 rozpoczął wykłady kliniczne z chirurgii na UJ
5. 1922 powołany na stanowisko kierownika kliniki chirurgii w Wilnie (USB)
6. 1939 likwidacja USB – praca w charakterze lekarza rejonowego
7. 1945 powrót do Polski pojałtańskiej Lublin, Łódź, Katowice
8. 1946 biegły w procesach norymberskich
9. 1946 – 1948 Gdańsk
10. 1948 Kraków
11. 1992 pośmiertnie medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata nr 4956, przyznanym rodzinie Michejdów, z napisem: „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”

 

Prof. Jan Miodoński

1902 Tarnobrzeg-30. września 1963 Kraków

1. Syn c.k. radcy sądowego w Wadowicach
2. 1908 – 1911 klasy I-III w Wadowicach
3. 1920 ukończył wadowickie gimnazjum
4. 1926 ukończył medycynę na UJ z tytułem dr wszech nauk lek.
5. 1929 praca w klinikach otolaryngologicznych w Wiedniu
6. 1933 roczna praktyka w klinice chirurgicznej UJ
7. 1934 habilitacja i kierownictwo kliniki otolaryng., 1937 profesura
8. Więziony we Wrocławiu i Sachsenhausen
9. Po wojnie czł. PAN i PAU, nadal kierownik kliniki otolaryng. UJ
10. 166 publikacji recenzowanych
11. . Był jednym z 50 najwybitniejszych laryngologów na świecie, pionier badan audiometrycznych, mikrochirugii ucha i operacyjnego leczenia raka krtani

 

Prof. Mieczysław Kubiczek

1904 Dolna Wieś (obecnie od 1925 Myślenice - 08. listopada 1958 Kraków

1. Syn Romana c.k. prokuratora w Wadowicach i Marii z Gumińskich
2. 1910-1914 szkoła męska w Wadowicach, 1922 gimnazjum tamże
3. Studia medyczne ukończył na UJ w 1928
4. 1928 – 1939 praca w szpitalu św. Łazarza i klinikach chorób wewnętrznych i chirurgicznej UJ
5. W czasie wojny w II Klinice Chorób Wewnętrznych
6. 1945 habilitacja, 1954 profesura w II Klinice
7. Prowadził badania w zakresie balneologii, endokrynologii i pulmonologii
8. Autor rozdziału dotyczącego hematologii w podręczniku Heilmayera
9. Autor 33 prac recenzowanych w w/wym. dziedzinach
10. Sekretarz ZG PT Hematologicznego, członek Międzynarodowego Towarzystwa Internistów

 

Dr Aleksy Pytel

1916 Wieprz k. Andrychowa -1997 Warszawa

1. 1929 – 1936 Gimnazjum zakończone maturą w Wadowicach
2. 1936-1939 studia medyczne na USB w Wilnie
3. 1939-1942 dok. studiów medycznych na U Witolda Wielkiego w Kownie
4. 1942-1944 w Birżach na Litwie, 1944-1945 w Zagórniku
5. 1945-1947 służba wojskowa
6. Od 05.01.1948 Klinika Dziecięca U Warszawskiego
7. 1959-1967 Szpital przy Niekłańskiej, SW przy Czerniakowskiej
8. 1967 szpital w Dziekanowie Leśnym (Ord. Oddz. Wewn.)
9. 15 art. recenzowanych głównie o tematyce cukrzycowej, autor 2 podręczników: Robaczyca u dzieci oraz Pomoc w nagłych wypadkach u dzieci
10. Wiele prac popularno-naukowych oraz słuchowisk radiowych
11. Organizator zjazdów absolwentów roczn. 1935-1937 Gimnazjum w Wadowicach

 

Prof. Jan Kuś

06. październik 1919 w Baczynie – 1997 Kraków
1. 1930 ukończył szkołę męską w Wadowicach
2. 1930 – 1938 Gimnazjum w Wadowicach zakończone maturą
3. 1938 rozpoczął studia medyczne na UJ
4. 1939 bierze udział w wojnie obronnej dostaje się do niewoli. Ucieka. Pracuje w Krakowie jako robotnik. Czł AK
5. Po wojnie kończy studia na UJ. Pracuje w Zakładzie Anatomii Prawidłowej.
6. Opracował metodę preparowania naczyń krwionośnych za pomocą nastrzykiwania tworzywami sztucznymi.
7. Rozwiną pionierskie badania nad wykrywaniem i leczeniem raka krtani
8. Autor 60 prac recenzowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
9. 1959 doktorat, 1965 habilitacja, 1987 profesura
10. Uznany autorytet medyczny w leczeniu nowotworów

 

Opracował: dr Jan Rauch